Skip to main content

Πολλά είναι αυτά τα οποία γράφονται καθημερινά σε σχέση με τις τεχνικές της επανασύνδεσης ζευγαριού.

Πόσο όμως εφικτή είναι η επιστροφή σε μία σχέση μετά από ένα χωρισμό;

Τόσο η λαϊκή σοφία όσο και οι έρευνες που πραγματοποιούνται στο κομμάτι των σχέσεων φαίνεται να είναι επιφυλακτικές ως προς το πόσο πετυχημένη μπορεί να είναι μία επανασύνδεση. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν την πιθανότητα ευτυχούς κατάληξης. Πιο συγκεκριμένα η εμπειρική σοφία προτρέπει και τα δύο μέρη να χειριστούν την προσπάθεια επανασύνδεσης με προσοχή.

Στη δεύτερη περίπτωση τα  ερευνητικά αποτελέσματα τείνουν να δείξουν ότι όχι σπάνια η επανασύνδεση ενός ζευγαριού έχει ως τελικό αποτέλεσμα ή τον οριστικό χωρισμό είτε διαφορετικό από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καθώς το ζευγάρι – ή ένας από τους δύο, δεν είναι ικανοποιημένο από τη συνολική εικόνα της σχέσης.

Πρακτικά ωστόσο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις ζευγαριών στα οποία η επανασύνδεση λειτούργησε ομαλά και σε αρκετές από αυτές οδήγησε στο γάμο.

Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί την επανασύνδεση ορισμένων ζευγαριών στην επιτυχία και άλλων στην αποτυχία;

Ποιο είναι τελικά το μυστικό της επιτυχημένης επανασύνδεσης;

Εδώ είναι το σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λαϊκή σοφία έχει δίκιο: η επανασύνδεση χρειάζεται προσοχή.

Αυτό αφορά και τα δύο μέρη του ζευγαριού και εστιάζει σε αρκετά πράγματα.

Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε αρκετά στοιχεία τα οποία έχουν ρόλο στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας ενός ζευγαριού να είναι πάλι μαζί. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα ομαδοποιήσει κανείς σε τρεις βασικές κατηγορίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητες αλλά σε πολλές περιπτώσεις αλληλεξαρτώμενες και αλληλοκαλυπτόμενες.

Α. Λόγοι και τρόπος που το ζευγάρι χώρισε

Εδώ είναι το σημείο στο οποίο φαίνεται κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να «ξανακολλήσει το γυαλί» καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχει σπάσει με τέτοιο τρόπο ή σε τόσα κομμάτια ώστε κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

Αν για παράδειγμα οι ρίζες που οδήγησαν στο χωρισμό είναι βαθιές και οι διαφορές αγεφύρωτες, η όποια προσπάθεια είναι καταδικασμένη να οδηγήσει σε αποτυχία.

Είναι φανερό επίσης ότι ένας χωρισμός ο οποίος έλαβε χώρα μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων διενέξεων και συγκρούσεων είτε η μία πλευρά έδρασε με τρόπο προσβλητικό ή υποτιμητικό, δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό την όποια επιδίωξη επανασύνδεσης η οποία – ακόμα και στην περίπτωση που επιτευχθεί, πραγματοποιείται για λανθασμένους λόγους και είναι – στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, καταδικασμένη στην αποτυχία. Μπορούμε, έτσι να δούμε νε βεβαιότητα οτι οι λόγοι του χωρισμού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενδεχόμενη επανασύνδεση του ζευγαριού.

Β. Συνειδητοποίηση των προβλημάτων που οδήγησαν στο χωρισμό

Η συγκεκριμένη ομαδοποίηση λαμβάνει χώρα κυρίως στο ενδιάμεσο στάδιο που μεσολαβεί από το χωρισμό μέχρι και την προσπάθεια της επανασύνδεσης και συνδέεται με τη «δουλειά» που έχει κάνει κάθε ένας από τους πρώην συντρόφους ως προς τον αναστοχασμό των προβλημάτων που οδήγησαν εξαρχής στον χωρισμό.

Σε αυτό το στάδιο η αναθεώρηση σαφώς θα πρέπει να λάβει και το χαρακτήρα της ενδοσκόπησης καθώς αρνητικά προσωπικά χαρακτηριστικά μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά σε σχέση με οποιαδήποτε προσπάθεια επανασύνδεσης.

Χωρίς τις παραπάνω ενέργειες καθώς και τη διάθεση αναζήτησης και από τις δύο πλευρές νέων τρόπων διαχείρισης της σχέσης κάθε προσπάθεια επανασύνδεσης είναι καταδικασμένη να πέσει πάνω στους ίδιους σκοπέλους που ευθύς εξαρχής οδήγησαν στο χωρισμό.

Γ. Λόγοι για τους οποίους επιζητείται η επανασύνδεση

Ο μόνος τρόπος κατά τον οποίο η επανασύνδεση ενός ζευγαριού μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο είναι η ειλικρινής προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που τους οδήγησαν να χωρίσουν.

Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο η επανασύνδεση επιδιώκεται – ή και πραγματοποιείται για λόγους οι οποίοι είναι εντελώς λανθασμένοι οι κυριότεροι από τους οποίους φαίνονται παρακάτω.

Η δύναμη της συνήθειας

Μετά το χωρισμό η προηγούμενη σχέση αποδεικνύεται βολική ακόμα κι αν δεν είναι όλα τέλεια. Άλλωστε τα νέα ξεκινήματα μπορεί να μην είναι πάντοτε τόσο εύκολα όσο φαίνονται.

Σε μία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει η συνειδητή απόφαση για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων της σχέσης ούτε η απόδοση της αξίας στον σύντροφο απλά αφού δεν υπάρχει κάτι καλύτερο γυρίζουμε σε αυτό που είναι γνωστό.

Εγωισμός

Συναντάμε αυτό το λόγο σε περιπτώσεις που το ένα από τα δύο μέλη έχει προχωρήσει. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι αρκετά πιθανό ο άλλος να επιδιώξει την επανασύνδεση ακόμα κι αν είναι αυτός που έλαβε την απόφαση του για το χωρισμό ωθούμενος από εγωιστικά κίνητρα.

Εκδίκηση

Το άτομο το οποίο δέχεται την απόρριψη επιδιώκει την επανασύνδεση προκειμένου να είναι αυτό που θα προκαλέσει το χωρισμό.

Ο κοινωνικός περίγυρος

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η επανασύνδεση επιδιώκεται – ή έρχεται, ως αποτέλεσμα πιέσεων από το περιβάλλον του ζευγαριού. Αυτού του τύπου η επανασύνδεση είναι σπάνια ουσιαστική.

Ο φόβος της μοναξιάς

Δεν είναι εύκολο για όλους τους ανθρώπους να βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι κάτι που οδηγεί σε προσπάθεια επανασύνδεσης. Όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις έτσι και σε αυτή δεν υπάρχει διάθεση για αλλαγή όσων οδήγησαν εξαρχής στο χωρισμό.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η επιστροφή σε μία σχέση μετά από ένα χωρισμό σαφώς και είναι εφικτή. Δεν είναι κάτι εύκολο καθώς απαιτεί και από τα δύο μέρη συνειδητή προσπάθεια τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινό επίπεδο προκειμένου να αλλάξουν τα κακώς κείμενα τα οποία οδήγησαν στο τέλος.

Παρά τις δυσκολίες ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες σαφώς και αξίζει να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία. Σε κάποιες δε από αυτές μπορεί και να επιβάλλεται!